Taggad med film

Barnen på avdelningen Svalan på förskolan Ekholmsvägen 227 i Skärholmen, har arbetat med ett tema...
Stockholms stads filmstrategi syftar till att öka konkurrenskraften för näringsliv, skapa...