Taggad med förtryck

Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever...