Taggad med förskolan

För att fortsätta driva digitaliseringen i Skärholmens förskolor, hade vi en workshop med...
Barnen på avdelningen Svalan på förskolan Ekholmsvägen 227 i Skärholmen, har arbetat med ett tema...
En film om vad skolplattformen är och hur det används inom förskolan
Inledning - Linda Engman
Ustart - hantering av appar - Andreas Fredricsson
Processen för ett personuppgiftsbiträdesavtal - Linda Engman
Introduktionsfilm för närvarosystemet i skolplattformen, medioteket
Skapad av Medioteket för Förskolans Skolplattformsutbildning
En film om hur Skolplattformens olika delar hänger ihop
Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja gemensam och kontinuerlig...
Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag till arbetssätt för planering,...