Taggad med förskolan

För att fortsätta driva digitaliseringen i Skärholmens...
Barnen på avdelningen Svalan på förskolan Ekholmsvägen...
Inledning - Linda Engman
Ustart - hantering av appar -...
Processen för ett personuppgiftsbiträdesavtal - Linda Engman
Introduktionsfilm för närvarosystemet i skolplattformen,...
Skapad av Medioteket för Förskolans Skolplattformsutbildning
En film om hur Skolplattformens olika delar hänger ihop...
Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja...
Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag...
Den här filmen beskriver hur du som pedagog i förskolan...