Taggad med förskola

Vad är på gång i Skolplattformen?
Varför digitala verktyg i förskolan?
Inledning samt Hållbar digital utveckling i förskolan. med hjälp av kollegialt lärande.
Öppna förskolan Spira fyller 15 år. Den enda förskoleverksamheten i Sverige som riktar sig till...
Status Skolplattformens införande i förskolan - Mikael Fallmo
Fortsatt centralt stöd för Skolplattformen - Sini Lento samt avslutning
hur man kopierar avsnitt och anteckningsböcker
beskrivning hur en vårdnadshavare besvarar ett lovschema
Beskrivning hur man som pedagog kan använda funktionen besvara lovschema
Från ledarspårets föreläsningar på Eventdagen 2018. Låg upplösning p.g.a. filmens längd. Tider i...