Taggad med föreläsningar

Hör Stadsarkivets arkivpedagog Kettil Mannerheim berätta om guldkorn ur arkiven.
Denna...
I 1800-talets centralhospital för sinnessjuka diagnostiserade läkare vissa kvinnliga patienter...
Fattigt och lortigt. Så var det för många stockholmare i mitten av 1800-talet och värst var det...
Följ med på en resa genom fem århundraden av manligt och kvinnligt i krig och fred. Hur har synen...
I början av 1960-talet var bristen på moderna bostäder enorm. På tio år skulle man bygga en...
Året var 1944 och överallt gjorde kriget sig påmint. På Södermalm förvandlades Maria gamla...
Albrecht de la Chapelle var en finländsk adelsman som den 20 juni 1810 åt middag på värdshuset...
Vin och sprit fyllde en gång i tiden de gigantiska bergrummen vid Liljeholmskajen. I år flyttar...
Tack vare arkiven och modern DNA-forskning kunde Arvid Bergman hitta sin förfader. Richard...
Tillbakadragen, anspråkslös och tyst. Så beskrevs en av huvudpersonerna i det som kom att kallas...