Taggad med föredrag

Det sena 1800-talet var en tid då olika sociala reformrörelser arbetade för att förbättra...
Fattigt och lortigt. Så var det för många stockholmare i mitten av 1800-talet och värst var det...
Följ med på en resa genom fem århundraden av manligt och kvinnligt i krig och fred. Hur har synen...
I början av 1960-talet var bristen på moderna bostäder enorm. På tio år skulle man bygga en...
Året var 1944 och överallt gjorde kriget sig påmint. På Södermalm förvandlades Maria gamla...
Albrecht de la Chapelle var en finländsk adelsman som den 20 juni 1810 åt middag på värdshuset...
Tiden runt förra sekelskiftet var en av de mest omvälvande perioderna i stadens byggnadshistoria....
Att skriva om brott och hemskheter var även förr i tiden en lönsam historia. Möt ny forskning som...
Tillbakadragen, anspråkslös och tyst. Så beskrevs en av huvudpersonerna i det som kom att kallas...
I år (2015) är det 100 år sedan 1915 års omvälvande skilsmässolagstiftning. Hur försökte makar...