Taggad med elever

Filmen visar hur elever/studenter loggar in i...
Att som elev dela dokument eller fil för att göra...
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams
Att som elev lämna in uppgift från Teams i Planering...
Introduktion till hur man arbetar i Teams
Att som elev/studerande använda klassanteckningsboken
Att som elev/studerande se feedback på uppgift
Att som elev/studerande ta del av bedömning i PoB.
Att som elev/studerande hitta dokument för läxa