Taggad med elever

Filmen visar hur elever/studenter loggar in i skolplattformen
Att som elev dela dokument eller fil för att göra gruppuppgift
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams
Introduktion till hur man arbetar i Teams
Att som elev/studerande se feedback på uppgift
Att som elev/studerande ta del av bedömning i Planering och Bedömning.
Att som elev/studerande hitta dokument för läxa
Att som elev/studerande favoritmarkera Teams och varför det är bra
Hur tog man studenten i början av förra seklet? Vad skulle eleven göra för att få bra betyg?...