Taggad med demonstrationer

Demonstrationer och offentliga protester har länge använts för att de många ska
kunna ge politisk...