Taggad med delaktighet

Vad är en värdegrund bra för? Stadsdelsdirektören Patrik...