Taggad med dagböcker

I dagböcker kan vi följa hur en person upplevt sin samtid och sin vardag, dag för dag. Allt från...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning hösten 2015:...