Taggad med cannabis

Föreläsning: En behandlare om cannabis och ungdomar....
Introduktion utbildningsmaterial KPC.
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 2...
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 1...
En debattör om cannabis och ungdomar
En behandlare om cannabis och ungdomar
Informationskväll för engagerade vuxna om cannabis....
Monica Ahlqvist, öppenvårdsenheten Södermalms...
Kari Kainulainen, Maria Ungdom berättar.
Föreläsning...
Henrik Rann närpolisen Södermalm, Stockholm. Föresläsning...