Taggad med cannabis

Föreläsning: En behandlare om cannabis och ungdomar. Kamilla Asp från Mini-Maria om cannabis.
Introduktion utbildningsmaterial KPC.
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 2 Erik Leijonmarck ECAD om cannabis
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 1 Erik Leijonmarck ECAD om cannabis
En debattör om cannabis och ungdomar
En behandlare om cannabis och ungdomar
Informationskväll för engagerade vuxna om cannabis. Närpolisen, Maria Ungdom och...
Monica Ahlqvist, öppenvårdsenheten Södermalms stadsdelsförvaltning. Föreläsning från...
Kari Kainulainen, Maria Ungdom berättar.
Föreläsning från informationskvällen för engagerade...
Henrik Rann närpolisen Södermalm, Stockholm. Föresläsning från informationskvällen för engagerade...