Taggad med bostäder

I början av 1500-talet hyrde många sin bostad av kyrkan,...
Källare, vindar och jordkulor fick tjäna som bostäder för...