Taggad med bemötande

Under våren har delar av personal och chefer på Mälarbacken vård- och omsorgsboende genomgått...
Lokalstrateg Anna Hougner berättar hur långt vi har kommit i arbetat med att skapa en reception...
Vad är en värdegrund bra för? Stadsdelsdirektören Patrik Derk och medarbetarna Jaana och Ulf...
En teatergrupp med personal visade sig vara ett jättebra sätt att få igång dialog om bemötande,...
Långbro förskolor har i sitt arbete med bemötande fokuserat på morgonmottagandet av barn och...
Södermalms sdf, avdelningschefernas syn på vikten av ett gott bemötande 141028, 16 min