Taggad med barn och unga i stadsplanering

Stockholms framtidsgator är ett pilotprojekt där vi testar att använda gatan till något annorlunda.
Unga om att leva i staden
Unga beskriver staden
Unga beskriver staden