Taggad med atlanten

Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror....