Taggad med arkivlördag

Peter Collin, sång, Mats Schubert (Bo Kaspers Orkester),...
Smittsamma sjukdomar har inte bara funnits i andra delar...