Taggad med andra världskriget

Hur mottogs flyktingar som sökte skydd undan förföljelse...