Taggad med amf

Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för Planering Bedömning samt hur...
Kort instruktionsfilm för SFI Studieväg 1
Filmen om Aim. Genomgång av lokalen, samt insatser, förhållningssätt, metoder och stöd.