Taggad med allasrätt

Det intersektionella perspektivet bidrar till att...
Normer är en del av samhällets oskrivna och skrivna...
Alla människor ska ha samma makt att påverka samhället...