Taggad med Vård

Under våren har delar av personal och chefer på Mälarbacken vård- och omsorgsboende genomgått...