Taggad med Utveckling

Nytt arbetssätt och uppföljning på beställarenheten för god service och högre kvalitet för...
Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och avdelningschef vid Stadsmuseiavdelningen berättar om...
Emilia Bergling, chef för sociala avdelningens utvecklingsenhet på Södermalm, berättar hur...