Taggad med Stockholms stad

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman
På scenen: - Åsa Lindblom, IT-chef, Stockholm Vatten och Avfall - David Rehn, utredningsingenjör,...
Paneldebatt 3 - AI-dagen Paneldeltagare: - Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig för Skola och...
Paneldebatt 2 - AI-dagen Paneldeltagare: - Jon Lindén, VD, Ekkono - Robin Blomquist, Vice...
Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad, berättar om hur AI-screening används i...
Paneldebatt 1 - AI-dagen Vi tar avstamp i perspektivet 2029: Vad har vi framför oss? Hur...
Markus Bylund, strategichef för IT och digitalisering, Uppsala kommun
Susanne Leinsköld stadsdelsdirektör, Skärholmen
Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson
Moderator Peter Salander inleder AI-dagen