Taggad med Pommern

I Stadsarkivets magasin finns 8 mil arkiv. De berättar om miljontals stockholmare och Stockholm...