Taggad med Poesimässan

Den iransk-svenska poeten Azita Ghahreman berättar om hur hon inspirerats av diktare som Hafez,...
Bengt Berg och Börje Lindström framför en växelsång ur sina böcker Jag går där jag gick och...
Martina Moliis-Mellberg läser ur sin diktsamling "7".
Adam Westman läser sin poesibok "Frankfurt(M)" och ur poesitidskriften CHATEAUX.
Marie Silkeberg...
Kristofer Flensmarck, Jessica Andersson Jonson och Johannes Heldén kliver upp på rotunda scenen...
Binnie Kristal-Andersson och Azita Ghahreman läser.
Bo Gustavsson talar om Rainer Maria Rilkes franska dikter i samlingen "En oändlig ömhet: De...
Axel Englund talar om Samuel Taylor Coleridge och sin översättning av dikten "Balladen om den...
Pehrolov Pehrson talar om hur det är att läsa poeten Anna Rydstedt idag.
Sam Carlquist läser ur diktsamlingen "I morgon skall jag vara lycklig".