Taggad med Pedagog

Att som pedagog använda klassanteckningsboken
Att som pedagog hantera inställningar för ett team i Teams
Hur papperskorgen fungerar och hur man använder den
Att som pedagog redigera en nyhet efter publicering
Lena Kullberg-Boman, avdelningschef Södermalms förskolor och parklek berättar om de pedagogiska...
Kista förskolor sprider personal sin kompetens i till sina kollegor via så kallade...