Taggad med Pedagog

Introduktionsfilm från Microsoft om Microsofts utbildningsportal och community.
Hur Teams ser ut och fungerar på en lärplatta.
Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja gemensam och kontinuerlig...
Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag till arbetssätt för planering,...
Den här filmen beskriver hur du som pedagog i förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation i...
Kort kom-igång-guide för hur skolplattformens pedagogiska verktyg stöttar lagring och kommunikation
Kort kom-igång-guide för skolplattformens pedagogiska verktyg för kollegialt samarbete
Kort instruktionsfilm för hur man styr behörighet i sharepoint
Kort instruktionsfilm för SFI Studieväg 1
hur det går till att fylla i ett en-veckas-schema i skolplattformens närvaro/frånvarosystem,...