Taggad med Pedagog

Filmen handlar om hur ett kollegium kan arbeta i Teams och Sharepoint.
Filmen visar olika sätt att arbeta tillsammans och kommunicera i Teams
Filmen visar hur du skapar en flik i Teams där gruppens tilldelade planeringar från Planering och...
Filmen beskriver hur du startar ett nytt arbetsmoment i Teams
Filmen beskriver hur du skapar en uppgift inne i Planering och Bedömning.
Filmen visar hur du skapar en planering i Skolbanken inne i Planering och bedömning
Filmen beskriver hur du kan arbeta med flexibla planeringar i planering och bedömning.
Filmen visar hur du skapar och tilldelar en matris i planering och bedömning