Taggad med Omsorg

Under våren har delar av personal och chefer på Mälarbacken vård- och omsorgsboende genomgått...
Emilia Bergling, chef för sociala avdelningens utvecklingsenhet på Södermalm, berättar hur...