Taggad med Kvartersnamnens historia

Varför delade man in Stockholm i kvarter på 1600-talet?...