Taggad med Giftfritt Stockholm

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel,...
Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel,...
Den 13 september 2017 hade kemikaliecentrum en helkväll för ett kemikaliesmartare liv....
Den 13 september 2017 hade kemikaliecentrum en helkväll för ett kemikaliesmartare liv....
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....
Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen föreläser om kemikaliesmart förskola....
Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33.
Uppmärksamheten kring kemikaliefrågor i...
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....
Stockholm har fått ett nytt miljöprogram där Giftfritt Stockholm är ett av målen....