Taggad med Digital agenda

5. IT-frågelådan live – deltagarna får chansen att ställa frågor
4. Programbanken, information om en ny del i IKT-enhetens organisation samt avslut. Från...
3. Informationssäkerhet och personuppgifter, Ustart. Från Digital Agenda som...
2. Skolplattformens Startsida och Teams for education. Från Digital Agenda som...
1. Inledning, Information om befattningsbeskrivningar för IT-personal, närvarohantering för...
9. Den nya kommunikationssajten Digital Agenda Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
8. Kartläggning av läsförståelse med Lexplore
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
7. Samverkan och avropsavtal gällande Lexplore
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
6. Information om telefoni
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på...
5. Avtal gällande elevdatorer i grundskolan
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...