Taggad med Digital agenda

Inledning - Linda Engman
Ustart - hantering av appar - Andreas Fredricsson
Processen för ett personuppgiftsbiträdesavtal - Linda Engman
Status Skolplattformens införande i förskolan - Mikael Fallmo
Fortsatt centralt stöd för Skolplattformen - Sini Lento samt avslutning
4. Omvärldsspaning - Lise-Lott "Lotta" Larsson, Lena Gällhagen Ulla-Karin Lundgren
3. Kvalitetssamordnare - Jonny Gullstrand
2. Skolplattformen - Lina Harrysson
4. Införandet av GSIT2.0 i förskolan - Cecilia Lund
3. Planera och bedöma (PoB) - Henrik Sundblom