Taggad med Digital agenda

Status för 33900-portalen med David Hessler och Nebojsa Blagojevic
Fujitsu lokalt kundansvariga Malin Åberg och Stefan Säflund
Andreas Hallén från GSIT-projektet går igenom status för överföringarna till GSIT2.
Eric Flyxe hälsar välkomna och går igenom innehållet för dagens Digital Agenda.
Robotar i klassrummet? Pauline Nobel och Andrey Shupliakov
Aktuellt på Medioteket med Josef Sahlin
Hur är jag rektor i Skolplattformen? Christina Ernstson och Martin Abramson
Skyddade personuppgifter och informationssäkerhet, Kristiina Olausson och Noor Mousawi
Lokalt kundansvariga hos Fujitsu, Malin Åberg och Stefan Säflund