Taggad med Blodbadet på Gustav Adolfs torg

När arbetare och polis drabbade samman mitt i Stockholm en junidag för 100 år sedan flöt blodet i...