Taggad med AI

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman
På scenen: - Åsa Lindblom, IT-chef, Stockholm Vatten och...
Paneldebatt 3 - AI-dagen Paneldeltagare: - Joke...
Paneldebatt 2 - AI-dagen Paneldeltagare: - Jon Lindén,...
Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad,...
Paneldebatt 1 - AI-dagen Vi tar avstamp i perspektivet...
Markus Bylund, strategichef för IT och digitalisering,...
Susanne Leinsköld stadsdelsdirektör, Skärholmen
Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson
Moderator Peter Salander inleder AI-dagen