Taggad med 1949

I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten...