Taggad med 1940-talet

Under 1940-talets världskrig ville tre svenska nazistorganisationer hyra Forsgrénska...
På 1940-talet fick uniformsklädda hemvårdarinnor uppdraget att hjälpa överansträngda husmödrar...