Taggad med 1812

I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten...