Taggad med 1810

I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten...