Taggad med 1800-tal

Hör om 1700-talets idéer om barn som bristvara, om...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...