Taggad med 1766

Bara tretton år efter 1766 års tryckfrihetsförordning,...
I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten...