Taggad med 1700-talet

Mot 1700-talets slut blev det alltmer populärt att gå på teater. Samtidigt talade kritiska röster...
Kliv in i 1700-talets rebelliska väckelserörelse och möt Margareta Utterbom som fängslades för...
Att spel ger lust att lära tycker många av dagens pedagoger. Men det är inget nytt. Ett unikt...
För kvinnor som ville syssla med näringsverksamhet i det tidiga 1800-talets Stockholm innebar...
I boken Vävarnas barn från 1981 skildrade Fogelström livet vid Barnängens textilfabrik på...
Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror. Under neutral flagg blomstrade svensk...
Sommaren 1719 attackerades flera utpekade ”slampställen” vid glasbruksgatorna i Katarina. Kvinnor...
I skriftliga klagomål träder 1600- och 1700-talens kvinnor fram och berättar om sina...
På 1700-talet var stadens gator mörka och farliga. Vem skulle ordna gatubelysningen – en...
Föredrag för personalen på Stockholms stadsarkiv om Stockholms förvaltningshistoria under...