Taggad med 1700-tal

Läraren Nils Gelin vägrade döpa sitt barn, kallade prästerna för vilddjurets tjänare och höll...
I boken Vävarnas barn från 1981 skildrade Fogelström livet vid Barnängens textilfabrik på...
Bakom Bellmans fiktiva figur Ulla Winblad fanns en historisk person, Maria Christina Kiellström,...
Hör om 1700-talets idéer om barn som bristvara, om barnamord, oäkta barn, obstetrik och...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...