Taggad med 1700-tal

Läraren Nils Gelin vägrade döpa sitt barn, kallade...
I boken Vävarnas barn från 1981 skildrade Fogelström...
Bakom Bellmans fiktiva figur Ulla Winblad fanns en...
Hör om 1700-talets idéer om barn som bristvara, om...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...