Taggad med 1654

Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...