Taggad med 1600-talet

Under 1600-talet var badstugor en vanligt förekommande del av Stockholms stadsmiljö. De...
Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en huvudstad av europeiska mått och...
Vem bar skulden för slottsbranden 1697? Några såg det som Guds straff, vissa misstänkte den...
I det storslagna planschverket Suecia antiqua et hodierna framträder stormaktstidens Stockholm i...