Taggad med 1600-tal

När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor....
Med sitt döda spädbarn i en korg gick Annika och tiggde...
I skriftliga klagomål träder 1600- och 1700-talens...
1600-talets diplomater uppträdde också som turister. De...
Hur talade man om Afrika, Amerika, Asien och Europa i...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...
Vad berättar Stockholms tänkeböcker om stormaktstidens...
Hör om 1600-talets postmästare, entreprenören Johan von...