Taggad med 1600-tal

När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga...
Med sitt döda spädbarn i en korg gick Annika och tiggde för att få mat för dagen. Möt henne,...
I skriftliga klagomål träder 1600- och 1700-talens kvinnor fram och berättar om sina...
1600-talets diplomater uppträdde också som turister. De hade råd till det bästa som staden hade...
Hur talade man om Afrika, Amerika, Asien och Europa i 1600-talets Sverige? Djupdyk i två svenska...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Vad berättar Stockholms tänkeböcker om stormaktstidens folkliv? Hör den osannolika historien om...
Hör om 1600-talets postmästare, entreprenören Johan von Beijer och postkontoret i Beijerska...