Taggad med östberga

2016-17 genomförde Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning en medborgardialog i Östberga för...
Under två år var Stadsmuseet på plats i Östberga för att dokumentera vardagslivet och samla in...
November 2017 arrangerades en ljusfest i Östberga, Trots duggregn var det stor uppslutning...
I Östberga satsar hela stadsdelen på utveckling och trivsel, varpå många olika nätverk har vuxit...