Taggad med äldrevård

En teatergrupp med personal visade sig vara ett jättebra sätt att få igång dialog om bemötande,...
Demensteamet inom Rinkeby- Kista hemtjänst består av specialutbildade undersköterskor. Deras...