Taggad med äldreomsorg

Bredband och e-hemtjänst - en samhällsekonomisk analys. Föredrag av Marco Forzati, Senior...
Almas hus är inrett som ett vanligt hem och visar hur seniorer med kognitiva...
Stockholm's presentation - Platforms for IT-related design with in elderly care - at the meeting...