Taggad med äldreomsorg

Lisa Jansson, enhetschef, berättar om informationsskärmarna på Tanto aktivitetscenter.
Informationsfilm om Södermalms fixartjänst.
Seminarium i serien Stockholm skriver historia på Stadsarkivet den 14 mars 2019.

Professor Mats...

De pälsbeklädda medarbetarna är utbildade terapihundar och jobbar i äldreomsorgen på Södermalm....
Paraplysystemet har utvecklats för att passa arbetssätt som stödjer ramtid inom hemtjänsten i...
Information från Kungsholmens stadsdelsförvaltning om tjänsten Tryggt mottagande i hemmet.
Information från Kungsholmens stadsdelsförvaltning om tjänsten Tryggt mottagande i hemmet.
Inspelad föreläsning från 19 april 2018 med Susanne Rolfner Suvanto. Föreläsningen arrangerades...
Inspelad föreläsning från 19 april 2018 med Susanne Rolfner Suvanto. Föreläsningen arrangerades...
Inspelad föreläsning från 19 april 2018 med Susanne Rolfner Suvanto. Föreläsningen arrangerades...